Rabu, 28 September 2011

Memaknai Hubungan Ulama & Politik Menurut Perspektif Islam

Politik hari ini dapat didefinisikan dengan pelbagai cara. Bagaimanapun ia didefinisikan, satu hal sudah pasti bahawa politik menyangkut kaitan kekuasaan dan cara penggunaan kuasa. Politik juga berhubungan dengan cara dan proses pengelolaan pemerintah kepada sesuatu negara. Dalam sistem sekular, politik lebih didasarkan kepada politik Machiavellis. Machiavellis mengajarkan bahawa, (1) Kekerasan (violence), brutal dan kekejaman merupakan cara yang mustahak bagi seorang penguasa; (2) Penaklukan ke atas musuh-musuh politiknya dinilai sebagai puncak kebajikan (summum bonum); (3) Mentadbir urusan politik ibaratnya seseorang yang mampu mempermainkan binatang buas.

Sistem politik sekular memiliki konsep homo homini lupus (manusia menjadi serigala terhadap manusia yang lain). Fakta politik seperti inilah yang menjadikan sebahagian kalangan Muslim tertipu sehingga menyimpulkan bahwa politik itu kotor. Oleh dasar itulah lahirnya hujjah-hujjah Islam tidak mengenal bahkan tidak boleh mencampuri politik, Islam harus dipisahkan dari politik kerana Islam itu suci dan politik itu kotor. 


Tarikh & Waktu

Pengarah MTD

DUN Kempas
Zulkifli Saleh

DUN Pengkalan Rinting
Mohamad Roslan bin Salleh

Kongsi Bersama

Semakan Daftar Pemilih

Pengikut

Rukun Bai'ah

1. Faham
2. Ikhlas
3. Amal
4. Jihad
5. Pengorbanan
6. Ketaatan
7. Thabat
8. Tajarrud
9. Ukhuwah
10. Thiqah